Tuesday, September 16, 2008

• Cũng vì trốn học mà ra

Tặng Em

Tng em cánh phượng hng tươi
Nng vàng e p n cười hn nhiên
Tng em sân c mái hiên
Ch ngi lp hc dáng hin thơ ngây
Tng em li nói trong đy
Tiếng ve nc n cho mây kéo v
Tng em luôn c con đê
Hôm nao bn ln vân vê áo dài
Tng em mái tóc hoa cài
Nón che ly xung ai hoài ước mơ
Tng em tp v mong ch
Ngày nao hé m cho thơ trn vào
Tng em cơn gió lao xao
Trm hôn mái tóc ngày nào qua đây
Tng em luôn ánh mt này
Đ em mơ mng nhng ngày vng anh!aodai26.jpg image by saolinh25

Đêm qua mơ thy vui ghê
Có cô bé đng vân vê áo dài
Mt mình dưới nng ban mai
Gió lay tóc bím b vai bnh bng

Phi chăng bé ngó giòng sng
Đi con đò y gi lòng ngn ngang
Hay là bé ngm bướm vàng
Đang bay vui nhn bên hàng c xanh

Bên kia chim hót trên cành
Bé vô tư quá đ anh thn th
Hay là bé c gi v
Đ anh đng đó ngn ngơ ngm hoài

Giòng sông nước vn mit mài
Lc bình thp thoáng vi vài bông hoa
Hay là bé đi anh qua
Ng li che nng đ ta chung đường

ơi anh thy l thường
Đôi chân mc r ming không tht li
…. ! thôi chết anh ri
Xa xa tiếng trng chuông hi đã vang

Anh còn cách my con đàng
ơi sách v ngn ngang sao gi
Thôi thì anh c làm ngơ
Đng đây xem bé đang ch cái chi
…………………….
Năm roi ba đánh ch
Ngn ngơ ngm bé m thì ry la
Cũng vì trn hc mà ra
Bé thì biến mt còn ta …. ăn đòn!

No comments:

Post a Comment