Monday, January 12, 2009

• Quà Xuân xướng hoạXUÂN TRÂU

Xích lạ
i gn ta b Xuân
Ung dung ta cạ
n chén tao phùng
Âu lo chi nữ
a thêm cn ci
Nhấ
m nháp cho đi được trẻ trung
Thơ
vng vài câu xin tng cu
Rượ
u nng dăm chén đ nghinh tân
m ngâm mặt sc xoay tri đt
Uẫ
n khúc chìm theo bóng đông tàn…
Ngũ Hành Sơn (Hàn Giang)


Bác Từ hoạ:

Đón Sửu
Vạn sắc khoe màu với nắng xuân
Én bay lượn mở hội tương phùng
Nâng ly tống vãng tâm vô chánh
Cạn chén ươm lai đức hậu trung
Thi phú tao nhân chương luật cổ
Đàn ca mặc khách khúc thanh tân
Thế nhân nô nức cầu an thái
Kỷ Sửu thăng hoa xoá bạo tàn!

No comments:

Post a Comment