Sunday, August 19, 2012

Chuyện thổ tả: Tằm anh đói chưa?

Một phú ông có hai cô con gái rượu xinh lắm. Một hôm gả chồng cho cô chị, ông bố sai cô em đi xem người nào may khéo, để may nhiều quần áo lịch sự, mà phải may xong trong ba hôm. Cô ta đi đến một người thợ may và bảo như thế. Người thợ thấy cô ta xinh liền nghỉ đến chuyện “ấy”. Khi cô ả đến giục thì anh ta ngẩn mặt ra, không nói đến chuyện may.
Cô ta hỏi rằng: “Sao anh ngẩn mặt thế”.
 Anh ta nói rằng: “Bây giờ tôi đang có việc cần, chưa có thể may được”.
Cô ta hỏi rằng: “Việc gì”.
Anh ta nói rằng: “Bây giờ con tằm của tôi nó đang đói lắm, phải cho nó ăn bồ hôi người, khi nó no tôi mới may được”.
Cô ta hỏi: “Thế ăn bồ hôi tôi có được không?”.
Anh ta nói rằng: “Tốt quá”, rồi dắt cô ta vào phòng, lấy cái “ấy” ra, di từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lại di lên, sau anh ta ấn cái  ấy” vào....
 Cô ta về vài giờ sau lại đến hỏi rằng: “Tằm anh đã đói chưa?”.

1 comment:

 1. bactu wrote on Jan 28,

  Ai ngồi táo bón chẳng ra
  Đọc chuyện thổ tả chắc là té re
  Lỡ làng kép bỏ đào chê
  Đọc chuyện thổ tả nằm phê một mình  minht wrote on Feb 27

  Tằm Bác Từ chắc đói
  Chuyện thổ tả kể chơi
  Đọc xong lại muốn hỏi:
  Tằm Bác Từ đói chưa:))

  Tằm đói rồi he he:)))))))))))))))))))))  ReplyDelete