Wednesday, August 22, 2012

• Thu Nở

Ngả nón chào thu sáng sớm nay
Phủi tay tiễn hạ đón heo may
Bên song lác đác sương rơi đọng
Trước ngõ dập dìu khói cuộn bay
Lững thững đường vân lư lắc quyện
Lang thang cánh gió ngả nghiêng quay
Mơ màng sắc cúc đan mùa thắm
Thu chớm lượn vờn đã ngất ngây.
Bác Từ


 

Diễn cảm cùng Bác Từ:

Chửa chào thu đã đến hôm nay
Nắng nóng qua mau thế hóa may
Đầu núi sương giăng chân nhện bám
Lưng trời gió bạt cánh chim bay
Chớm thu hồng chín còn mòng mọng
Cuối hạ sen tàn đã quắt quay
Lữ khách bên trời mơ sắc áo
Lặng nhìn thu nở dạ ngây ngây
Trang Lương

No comments:

Post a Comment