Wednesday, September 26, 2012

Học ‘cấp tốc’ 3 ngày để làm vợ đàn ông Nam Hàn


CN THƠ (NV) - Ch có vn vn 3 ngày đ các cô dâu min Tây ca Vit Nam tri qua mt ‘lp hc cp tc’ trước khi sang làm v đàn ông Nam Hàn trong lúc ch đi được cp Visa.

 
Lp hc có 25 hc viên là nhng ph n đã kết hôn vi người Nam Hàn. (Hình: VNN)

VietNamNet cho biết, “Lp hc được t chc đào to rt cp tc ti thành ph Cn Thơ, dành riêng cho các cô dâu đã ly chng Nam Hàn. Mi lp hc có 25 hc viên”.

“Trong 3 ngày h
c tp, các kiến thc được giáo viên ging dy ch yếu khái quát v tình hình ph n Vit Nam ly chng nước ngoài, điu trăn tr cn biết khi kết hôn và mt s đim lưu ý khi ch em ph n ra nước ngoài sinh sng...”

Theo VietNamNet, “Tài li
u này do Hi Liên Hip Ph N thành ph Cn Thơ thuyết ging.”

Tin cho bi
ết, “Ngoài ra, nhng tài liu khái quát v đt nước, con người x Hàn đ cô dâu Vit hình dung được cơ bn đt nước mà h s v làm dâu như kiu: Văn hóa các món ăn, trang phc, giao tiếp... đến cách chăm sóc gia đình chng và con cái.”

“Tuy nhiên, trình đ
hc vn trong nước ca rt nhiu cô dâu Vit khi được hi ch yếu mi hc hết lp 9, lp 10, 11; rt ít hc hết lp 12. Ðiu đó cũng gây khó khăn cho nhng cô dâu khi tiếp cn mt nn văn hóa mi.”

“Khi đ
ược hi, h đu bo nhng gì h biết v đt nước Nam Hàn là mt màu hng, được xem qua phim nh.”

L
p hc cũng cung cp nhng s đin thoi gi khn cp, dch v h tr khi gp tình hung xu có th xy ra đi vi cô dâu tr mi sang x Hàn.

“Nhi
u cô dâu cho biết, vic gp g đến kết hôn vi người chng đu thông qua môi gii, thi gian ch t 3-5 ngày. Sau khi các ‘chàng trai’ Hàn cưới v xong khong 5 ngày thì tr v nước, đ v li quê nhà ch làm th tc visa và khăn gói sang sau.”

VietNamNet d
n li cô dâu H.T.M.T. (20 tui), ti thành ph Cn Thơ, ly chng là Oh To Jin (42 tui) chia s, “vic ly chng là do em yêu và thích con người Nam Hàn, mt đt nước phát trin, gi gìn được nét đp truyn thng trong gia đình nhiu thế h.”

“H
ơn na, vic ly chng nhiu hơn tui mình không thành vn đ, bi nhiu tui thì có kinh nghim sng và biết lo toan cho cuc sng.”

Theo T.: “Có ti
n h mi sang nước mình cưới v, khi mà đi sng kinh tế đm bo thì em nghĩ s có điu kin chăm sóc gia đình, con cái”.

“Không ph
i mình không mun ly chng trong nước, nhưng khi nhìn nhiu bn trai cùng trang la, c sáng cà phê, chiu li cà phê và ti thì nhu nht sut ngày, em thy chán cnh đó.

Em quy
ết đnh ly chng nước ngoài, đt nước mà em yêu thích là Nam Hàn. Em nghĩ mình s là người v đm đang bng cách chu khó hc hi” - cô dâu T. rt t tin sau 2 tháng cưới chng Hàn.

Riêng cô dâu N.T.K.T. (22 tu
i), quê Hu Giang, ly chng là Lee Kyeong Ho (47 tui), người chng ca T. ch quen biết nhau 3 ngày là làm đám cưới và ít hơn b đ cô dâu 2 tui. Quan đim ca T.: “Ngh hc t năm lp 9, làm th may và nuôi gic mơ ly chng Hàn t lâu. Vn đ tui tác không quan trng. Em ch mun xây dng mt gia đình hnh phúc”.

VietNamNet d
n li bà Won Sun A, người đi din đào to các cô dâu ly chng Nam Hàn, khu vc Ðng Bng Sông Cu Long, ti Cn Thơ cho biết: Hu hết các cô dâu ti đây ly chng đu thông qua công ty môi gii (bt hp pháp và phi hp pháp). Nam Hàn có công ty môi gii hôn nhân và mi người đàn ông khi ly v phi chi tr cho dch v môi gii t 10,000-15,000 đô la.

Ðàn ông Nam Hàn ch
n ly v Vit Nam vì có mt nn văn hóa khu vc Ðông Nam Á khá ging nhau. Nhng người ph n đây đm đang và đáp ng được nguyn vng ca nhiu người đàn ông Nam Hàn.

Theo bà Won Sun A, “Trung tâm ho
t đng ti Cn Thơ t tháng 10 năm 2011 đến nay, đào to khong hơn 1,000 ph n đã kết hôn ly chng Nam Hàn.”

 
Các cô dâu được hướng dẫn làm các món ăn của Nam Hàn. (Hình: VNN)

Trong khi đó, “Theo Hi Liên Hip Ph N ti TP. Cn Thơ, tính t năm 1997 đến 2007, toàn quc có 180,000 ph n kết hôn vi người nước ngoài, hơn 50 lãnh th quc gia. Trong đó, 38% ly chng Trung Quc, 29% ly chng Ðài Loan, 8% kết hôn vi Nam Hàn và 25 các nước còn li.”

Còn tính t
năm 2002 đến 2010, có khong 40,000 ph n Vit kết hôn vi người Nam Hàn. Tp trung ch yếu là các tnh Ðng Tháp, Bc Liêu, Cn Thơ, Cà Mau, Bến Tre, Hu Giang... chiếm 79% ca c nước. (K.N.)

1 comment:

  1. Vụ này 1 phần cũng do đàn ông VN nữa... Chẳng ra cái thể thống gì cả... Cả ngày cứ lê la ngoài càfê, quán nhậu ...đàn bà họ chán là đúng !
    Họ chẳng chịu học hỏi chỉ thích chồng chúa vợ tôi thế mới tội nghiệp.

    ReplyDelete