Thursday, September 27, 2012

Đức Giám Mục Công Giáo Daniel Jenky, Giáo Phận Peoria (Illinois) so sánh OBAMA với Hitler, Stalin 
Bishop Daniel Jenky of the Catholic Diocese of PeoriaGiám Mục Daniel Jenky của Giáo Phận Peoria tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ, vào cui tun qua đã tc giân kết án Tng Thng Obama v " chương trình ng h phá thai và ch trương tc hóa cc đoan ca ông".
Ngài đã so sánh tư cách lãnh đo ca ông Obama vi các nhà đc tài Adolf Hitler và Josef Stalin.
Ngài kêu gi người Công Giáo b phiếu chng li ông Obama.
"Mùa thu này, mi người Công Giáo chân chính phi tham gia bu c, và phi b phiếu theo lương tâm Công Giáo ca mình, nếu không thì trước mùa thu năm ti, các trường hc Công Giáo, các bnh vin Công Giáo, các Trung Tâm Newman Công Giáo, tt c các công trình mc v công cộng ca chúng ta - ch tr các nhà th ca chúng ta – đu có nguy cơ b đóng ca d dàng.
Đc Giám Mc Daniel Jenky ca Giáo Phận Peoria đã tuyên b như trên ti mt bui hi hp dành cho nam gii Công Giáo ngày th By va qua. (theo tin tc ca cơ quan LifeSiteNews.com).
Ngài nói tiếp,
“Bi vì s không có t chc Công Giáo nào, dưới bt kỳ hoàn cnh nào, có th hp tác vi ác qu thc cht nhm ch trương giết hi thai nhi vô ti trong bng người m." (LifeSiteNews tường thut).
Đc Giám Mc Daniel Jenky cnh giác rng bi vì mt sc lnh ca tng thng nhm ép buc nhng người Công Giáo ch hãng xưởng phi tài tr cho các bin pháp nga thai, trit sn, và các loi thuc phá thai, cho nên nước M đang đi vào con đường dn đến tình trng ging như các chế đ đc tài trong quá kh khi mà các Kitô hu đã buc phi "vi vàng trn chui trn nhi," như thi Hitler ca Đc Quc Xã, và Stalin ca Cng Sn.
Đc Cha Jenky nói, “Hitler và Stalin, nhng giai đon d th hơn, ch nương tay chút đnh cho mt s nhà th còn được m ca, nhưng tuyt đi không dung th bt kỳ th cnh tranh nào vi nhà nước trong lĩnh vc giáo dc, các dch v xã hi, và chăm sóc sc khe."
Ngài nói thêm, "Rõ ràng đây là mt hành đng vi phm quyn li chúng ta vn được ghi trong Tu Chính Án th Nht, ông Barack Obama vi ch trương cp tiến cc đoan, trit đ ng h phá thai, xem ra đang có ý mun theo đui con đường đc tài tương t.
Trong khi các Kitô hu có th b thm bi trong cuc chiến chng li sc lnh
ca ông Obama, các giám mc đã nhn mnh rng "trước tòa án xét x đáng kính s ca Thiên Chúa Toàn Năng đây không phi là mt cuc chiến tranh mà bt kỳ người Công Giáo nào có đc tin li chn thái đ dng dưng, th ơ.”
"Không có mc v Công Giáo – và, thưa Tng Thng, có ch! Đi vi người Công Giáo các trường hc và bnh vin ca chúng tôi là công tác mc v. Không mc v Công Giáo nào có th trung thành vi Uy Quyn ca Chúa Kitô Phc Sinh và vi Phúc Âm Vinh Hin ca Cuc Sng nếu h b ép buc phi tr tin cho các v phá thai,"
Ngài nói: “Người tín hu không th là người Công giáo do ngu nhiên na, mà là người Công giáo vi nim tin xác tín."
Đc GM Jenky nói tiếp, "Nhng chui ngày mà chúng ta đang sng bây gi đòi hi phi có đo Công Giáo anh hùng, ch không phi đo Công Giáo vô trách nhim.
"Trong gia đình riêng ca chúng ta, trong các giáo x ca chúng ta, nơi chúng ta sng và nơi chúng ta làm vic - ging như thế h tông đ tiên khi y - chúng ta phi là nhng chng nhân can trường ca Quyn Uy Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phi là mt đo binh nhng người Công Giáo không h s hãi, luôn sn sàng cho đi tt c mi th chúng ta có cho Thiên Chúa, mà chính Người đã cho mi th đ cu ri chúng ta. "

(Lê Thiên & Lê Tinh Thông viết da theo bn tường trình ca Thông Tn Xã Newsmax)


 http://www.pjstar.com/news/x1870695512/Peoria-Diocese-to-oppose-federal-health-insurance-directive-by-every-means-at-our-disposal

No comments:

Post a Comment