Tuesday, November 6, 2012

Điểm mặt các tên nhận tiền CIA Mỹ, giết chết TT Ngô Đình Diệm

 Đim mt các tên nhn tin CIA M, làm tay sai cho M , giết chết TT Ngô Đình Dim dâng Nam Vit Nam cho M. Cui cùng M dâng Nam VN cho vit cng .

NHẬN TIỀN ĐẢO CHÁNH 1963:
Chúng ta hãy xem phiếu trình của thiếu tá Đặng Văn Hoa, gởi trung tướng
Trần Văn Đôn dưới đây :

Phiếu đệ trình, ngày 14 tháng 8 năm 1971

Trích yếu:
Về số bạc ba triệu đồng của ông Conein cho mượn để thù lao các đơn vị trong ngày Cách mạng 1/11/63.

Kính thưa trung tướng,
Số bạc 3 triệu đồng của ông Conein cho mượn thì đã được trung tướng chỉ thị cấp cho những người sau đây:
Ngày 1/11/63, TT/TMT Trần thiện Khiêm nhận ..........500,000 $
(do đại tá Đặng văn Quang làm biên nhận)
Ngày 1/11/63, TT Tôn Thất Đính tư lệnh quân đoàn 3 nhận ...500,000 $
(do đại úy Phạm viết Hùng nhận)
Ngày 10/11/63, TT Tôn tht Đính có nhân thêm   ................100,000 $
Ngày 4/11/63, tặng sư đoàn 5 ...50,000 $(do đại tá Nguyễn văn Thiệu nhận)
Ngày 5/11/63, tặng liên đoàn thủy quân lục chiến của đại tá Lê nguyên Khang..100.000   ( do đại úy Quế nhận)
Ngày 5/11/63, đại tá Trần ngọc Huyến thị trưởng Đà Lạt  nhận 100,000 $
Ngày 9/11/63, thiếu tá Phan Hòa Hiệp trường thiết giáp nhận ..100,000$
Ngày 19/11/63, đại úy Đào ngọc Diệp câu lạc bộ tổng tham mưu nhận...100,000$
Tổng cộng.................................................................1,550,000$

Tất cả số tiền 1,550,000 $ trên đây đều có biên nhận (đính kèm).
Như vậy còn lại 1,450,000 $, trung tướng cũng tặng cho anh em nhưng không có chữ ký biên nhận.
Nếu tôi nhớ không lầm thì trung tướng đã tặng cho các ông sau đây:

Trung tướng Dương văn Minh
Trung tướng Lê văn Kim
Trung tướng Tôn tht Đính
Thiếu tướng Nguyễn hữu Có
Thiếu tướng Trần ngọc Tám
Trung tướng Nguyễn Khánh
Trung tướng Đỗ Cao Trí

Ngày 14 tháng 8 năm 1971
Ký tên
Đặng Văn  Hoa

 
Tướng Đôn Viết : " Đúng 1:30 trưa,ông Conein vào có mang theo mt máy truyn tin đặc biệt để liên lạc với Toà Đại Sứ Mỹ và một bao tiền Ba Triệu bạc VN. Đảo chánh vừa thành công,trong không khí rộn ràng đó, tôi có tặng cho các bạn một số tiền ủy lạo binh sĩ đơn vị và không đòi làm biên nhận đầy đủ. Đến năm 1971 tôi ra lệnh cho thiếu tá Đặng văn Hoa tìm lục lại các biên nhận về việc chi số tiền Ba Triệu bạc tiền thưởng của Conein, thì thiếu tá Đặng văn Hoa làm tờ trình và một số các biên nhận. Tôi xin đính kèm theo đây để chứng minh. Vì lúc đó mấy triệu bạc VN đối với tôi  không phải là số tiền mà tôi khao khát ."
(  Trích : VN Nhân Chng ca Trung Tướng Trn Văn Đôn,  trang 211 )

Viết như vậy, Tướng Đôn muốn thanh minh sự trong sạch của ông. Nhưng ông đã làm một việc thừa. Bởi lẽ :
Không ai kết tội Tướng Đôn nhận tiền của Mỹ để bỏ vào túi riêng. Người ta kết tội các tướng đảo chánh đã làm nhơ nhuốc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Người ta kết tội các tướng lãnh đã xử sự như những tay sai của Mỹ, vâng lệnh Mỹ giết chết Tổng Thống Ngô Đình Diệm  dâng Miền Nam VN cho Mỹ.

Đọc phiếu trình trên,người ta thấy rõ số tiền Ba Triệu được tướng Đôn chia làm hai.
Một nửa chia cho các đơn vị đảo chánh gọi là tiền ủy lạo.
Một nửa " tặng " cho các bạn.

Những người nhận tiền ủy lạo :
Trần thiện Khiêm nhận $ 500.000,
Tôn thất Đính nhận $600.000.
Số còn lại chia cho Sư đoàn 5, Liên đoàn Thủy quân Lục Chiến, trường Thiết Giáp, câu lạc bộ Tổng Tham Mưu và đại tá Thị trưởng Đà lạt Trần Ngọc Huyến.

Những người nhận tiền: " tặng " :
Dương văn Minh
Lê văn Kim
Tôn thất Đính
Nguyễn hữu Có
Trần ngọc Tám
Nguyễn Khánh  
Đỗ cao Trí
Riêng Dương văn Minh còn được hưởng 6 ngàn Mỹ Kim ly được trong chiếc cp ca TT Ngô Đình Dim.

Tóm lại : Tất cả tướng tá có quân hoặc có công tham dự vào cuộc giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm đều được " ủy lạo" hoặc  được " tặng tiền". Nói cách Khác : cuộc đảo chánh năm 1963 giết TT Diệm đã được ủy lạo và được tưởng thưởng ( tặng ).
Và đây là điều quan trọng : " Cuộc đảo chánh giết TT Ngô Đình Diệm năm 1963 đã được ủy lạo và tưởng thưởng bằng tiền của CIA Mỹ, do đích thân CIA đưa đến."
Hành động ngửa tay nhận tiền của các tướng lãnh đã làm nhục chính họ.
Và đây là điều tối quan trọng : "Họ đã sỉ nhục  Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa."

Tại sao Mỹ muốn giết TT Ngô Đình Diệm ?
Nỗ lực xây dựng Hòa Bình và Kiến Thiết đất nước của TT Ngô Đình Diệm đã nâng cao mức sống người dân . Trên đà phát triển kinh tế, TT Diệm muốn thoát ra khỏi viện trợ của Hoa Kỳ,không đ M li dng vin tr làm áp lc xen vào cai tr ni b ca Nam VN, làm tay sai cho M.
Ông mong ước xứ sở được Thống Nhất, thật sự Độc Lập và Tự Do không bị cộng sản thống trị.
Trong khi ông tái thiết miền Nam, Cộng sản đã bắt đầu thực thi mưu đồ đánh phá chính quyền của ông mới xây dựng. Mặt khác ông cũng phải bảo vệ chủ quyền đất nước và đối phó với sự ganh tị của các đảng phái chính trị và chính khách xôi thịt.
Từ đồng minh, Hoa kỳ đần dần trở thành thực dân  khi lợi dụng viện trợ xen vào cai tri nội bộ của Tổng Thống Diệm. Mỹ đòi hỏi một số yêu sách như:
" Đưa cố vấn Mỹ xuống cấp Quận, xử dụng Vịnh Cam Ranh, đưa quân đôị Mỹ vào Nam VN, thay đổi Nội các để đưa tay sai Mỹ vào Nội các Chính Phủ để thi hành chính sách của Mỹ. Và nhất là đòi TT Diệm phải loại bỏ ông Cố vấn Chính trị Ngô Đình Nhu ."
TT Diệm bác bỏ mọi yêu sách trên nên Mỹ liền có ý định:" Diem must go ".
 Mỹ bắn tiếng cho các đảng phái chính trị, các chính khách salon xôi thịt và nhất là xử dụng việt cộng nằm vùng đội lốt tu sĩ Phật giáo tạo khủng hỏang chính trị rồi dùng chức tước địa vị và tin bc mua chuc mt đám  tướng tá võ bin hu dõng vô mưu Dương văn Minh giết chết TT Dim.
Sau khi giết chết TT Diệm, Hoa Kỳ múa gậy vườn hoang, ra vào Nam VN tùy tiện, dùng viện trợ để sai bảo và bắt đám tay sai phải đáp ứng mọi đề nghị yêu cầu của Mỹ. Mỹ toàn quyền chỉ định thành phần chính phủ, phe nhóm nào được ông Đại sứ Mỹ để ý là có thể lập chính phủ nên Chỉnh Lý, và Đảo chánh xảy ra liên tiếp làm tình hình xáo trộn liên miên. Quân Lính VNCH thay vì chiến đấu chống Cộng sản, lại bị đưa đi đánh lẫn nhau do tham vọng bè phái giữa các tướng. Tướng Nguyễn Ngọc Loan đưa Thủy Quân Lục Chiến và Cảnh Sát Dã Chiến ra Miền Trung đánh nhau với lính Sư Đoàn I Bộ Binh của tướng Nguyễn Chánh Thi. Nguyễn chánh Thi theo phe Phật giáo tranh đấu của Thích trí Quang, nổi loạn đòi Miền Trung Tự Trị, chiếm Thị xã  Đà Nẵng và Thành phố Huế.
Lính VNCH đánh lẫn nhau. Thật là mỉa mai, cay đắng và đau lòng !
Dương văn Minh phá hủy Ấp Chiến Lược, thả hết các cán bộ VC bị cơ quan An Ninh của TT Diệm bt nht Côn Đo, nên VC li tràn vào nông thôn ly luá go nuôi quân. VC tràn vào thành th tuyên truyền, khủng bố đánh phá  Miền Nam VN liên tục cho đến ngày Dương văn Minh đầu hàng VC :
30- 4 - 1975, Nam VN rơi vào tay Cộng Sản !

Khi cầm quyền bọn tay sai bất tài này chỉ ỷ lại vào tiền viện trợ. Trước kia, chúng chỉ trích TT Diệm vì ganh ăn nhưng khi được Mỹ cho lên làm Quốc trưởng, Thủ tướng, Tổng Thống chỉ nhắm mắt làm tay sai.
Chúng không có khí phách và tài đức như TT Diệm. Các cuộc đàm phán của MỸ với Việt cộng, đám tay sai này không được hỏi ý kiến, không được quyền có mặt và chỉ được Mỹ thông báo sau khi có kết quả và bắt ký.

Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị đồng minh Hoa Kỳ giết là một bất hạnh và  thiệt hại cho nước Việt Nam.

Cu tí Lang Thang  2012


5 comments:

 1. Mệnh nước nổi trôi từ ngày mấy tên ăn hại này phản loạn chủ.

  ReplyDelete
 2. Cuộc đời nó chớ trêu như thế đó.

  ReplyDelete
 3. Cám cảnh với hai câu thơ của Đặng Dung.

  Thù nhà Nợ nước vai mang nặng,
  Dưới trăng bao độ tuốt gươm mài.

  ReplyDelete
 4. Cho Con núi rộng sông dài
  Cho Con Lưởi Kiếm đã mài ngàn năm.

  ReplyDelete
 5. Chủ nghĩa cọng sản hôm nay một số sĩ quan củng thừa nhận cụ Diệm làm được >. hé môi hối tiếc cho dân tộc Việt Nam ĐÃ LỌT VÀO TAY QUỸ bỡi nhưng tên tham lam ngu xuẫn ... .

  ReplyDelete