Saturday, December 1, 2012

'Tây Ta gì cũng cần đồng cảm tâm hồn'BBC Việt ngữ phỏng vấn tác giả Tâm Phan về chuyện yêu người nước ngoài và yêu người Việt Nam.
Tâm Phan cho rằng, chuyện yêu và lấy người nước ngoài không phải do chủ định, mà do số phận.
Khi BBC hỏi về một đoạn trong phần lời tựa của cuốn Hồi ký Tâm Phan có viết, tác giả muốn thay mặt phụ nữ nói với đàn ông Việt Nam rằng do vô tâm, ích kỷ mà họ đánh mất người yêu của mình, dù họ có thể tốt.
Tác giả Tâm Phan nói, "Đàn ông Việt Nam vẫn còn vô tâm, họ cứ nghĩ rằng công việc nhà là vợ phải lo, đương nhiên là như vậy".
"Trong khi đàn ông Tây thì có thể do từ nhỏ họ được dạy là phải chăm sóc, giúp đỡ phụ nữ.
"...Nhưng như thế không có nghĩa là tất cả đàn ông Việt Nam đều xấu."
Tâm Phan là tác giả cuốn Hồi Ký Tâm Phan và Lần đầu làm mẹ, hiện đang sống ở Thụy Sĩ.

No comments:

Post a Comment