Monday, November 4, 2013

Hướng dẫn thêm nút Like +1 Share cuối bài viết Blospot


Để tạo được nút Like +1 Share cuối bài viết Blospot bạn làm như sau:

Bước 1: Đăng nhập Blogspot ==> Templates(Mẫu) ==> Edit HTML (chỉnh sửa HTML)

Bước 2:   Tìm một trong các đoạn code bên dưới:

Đoạn 1: Như blog của mình là đoạn 5 (đoạn cuối cùng)
<data:post.body/>

Đoạn 2: 
<div class='post-footer'>

Đoạn 3: 
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>

Đoạn 4: 
<div class='post-footer-line post-footer-line-2'>

Đoạn 5: 
<div class='post-footer-line post-footer-line-3'>

Rồi thêm đoạn code dưới đây vào ngay dưới 1 trong 5 đoạn code trên  

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>                      <div style='border-top:3px solid #bbb;border-bottom:1px solid #bbb;width:100%;height:24px;text-align:left;font:normal 11px Arial;color:#333;margin:10px 0;padding:10px 0 5px'>                        <div style='float:left;padding:1px 0;margin-right:15px;font:bold 13px Arial;color:#666'>                          <strong>                            LIKE and Share this article:                          </strong>                          :                         </div>                        <div class='addthis_toolbox addthis_default_style '>                          <a class='addthis_button_facebook_like' fb:like:layout='button_count'/>                          <a class='addthis_button_tweet'/>                          <a class='addthis_button_google_plusone' g:plusone:size='medium'/>                          <a class='addthis_counter addthis_pill_style'/>                        </div>                        <script src='http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4f57432236fb4dee' type='text/javascript'/>                      </div>                    </b:if>

3 Lưu lại 

No comments:

Post a Comment