Monday, November 4, 2013

Thêm bộ nút Like của Facebook - Google Plus - Tweet vào blogspot

Trong các bài viết gần đây, thấy có khá nhiều bạn hỏi làm thế nào để thêm bộ nút chia sẻ mạng xã hội dạng nằm ngang bao gồm: Facebook, Google +, Tweet giống trong template tin tức Congly, nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách add nó vào blogspot :-)

Thêm bộ nút Like của Facebook - Google Plus - Tweet vào blogspot


Cách thêm bộ nút chia sẻ mạng xã hội

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị blog
- Vào "Mẫu" -> "Chỉnh sửa HTML".
- Thêm đoạn đoạn scripts sau vào trước thẻ </head>.
<script src='//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=xa-51fb7b814b14ef7b' type='text/javascript'/>

Bước 2: Tích hợp bộ nút chia sẻ vào Widget
- Vào "Bố cục" -> "Thêm tiện ích mới" tại vị trí bạn mong muốn.
- Chọn tiện ích HTML/JAVASCRIPTS.
- Thêm đoạn code sau vào nội dung của tiện ích:
<div class='addthis_toolbox addthis_default_style' style='padding:10px 2px'>
<a class='addthis_button_google_plusone' g:plusone:size='tall' style='padding-right:10px'/>
<a class='addthis_button_facebook_like' fb:like:layout='box_count' style='padding-right:10px'/>
<a class='addthis_button_tweet' style='padding-right:10px' tw:count='vertical'/>
<a class="addthis_counter"></a>
</div>

Bước 3: Lưu lại và xem kết quả :-)

No comments:

Post a Comment