pic
>>Tất cả ở đây>>

UEFA 2016 khởi đầu có 53 nước tham dự, đấu loại từ tháng 2/2015 theo 9 nhóm, chọn ra 23 nước vào vòng cuối, có thêm đoàn Pháp là chủ nhà đăng cai, thành 24 nước, chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm 4 nước. Lần này một số nước vốn có tiếng đã bị loại ngay vòng đầu, như Hà Lan, Phần Lan, Đan Mạch, Hy Lạp, Israel, Ukraine, Belarus, Luxembourg, Latvia, Lithuania

Wednesday, June 22, 2016

Bị mắng "TRẦN TRUỒNG" vẫn không chịu mặc quần áo

Sunday, June 19, 2016

Hè Về

Ngày của Cha

 THƠ NHẠC