Tuesday, January 1, 2013

• Câu chuyện y tế - Thính giác


Ảnh minh họa
Ảnh minh họa (SBS)

Bác si Lê Vũ, chuyên gia về thính giác trả lời câu hỏi: Làm sao một người biết thính giác của mình bị sút giảm.

Cùng với tuổi tác, thính giác của con người cũng dần dần đi xuống, thế nhưng có nhiều người không chấp nhận thưc tế đó.

By Phan Bách - 2nd January, 2013


No comments:

Post a Comment