Friday, May 9, 2014

Ẩn bài viết ở trang chủ blogspot

Việc ẩn bài viết ở trang chủ ta phải dùng một thủ thuật khác với thủ thuật ẩn widget, nếu dùng thủ thuật ẩn widget thì bài viết không được ẩn hoàn toàn. Vì thế mình sẽ dùng CSS kết hợp lệnh để ẩn nó.
Đây là thủ thuật đơn giả nên mình sẽ không post hình minh họa kết quả.

Cách tiến hành ẩn bài viết ở trang chủ!
Trước tiên thực hiện bạn phải xác định id của widget "Bài đăng trên blog", thông thường nó đều có id là "Blog1".Với một số blog có thể khác. Các bạn xác định theo các bước bên dưới:
1- Đăng nhập (login) vào Blog
2- Vào Mẫu (Template)
3- Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML) => Tiếp tục (Proceed): => Tìm đoạn code tương tự như hình dưới:
Xem hình họa
ert
- Trường hợp này Id là Blog1 (phần màu xanh). Sau khi xác định đc id này, ta thực hiện các bước tiếp theo:
4- Chèn đoạn code bên dưới vào sau dòng code
 ]]></b:skin>
<style>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
#Blog1 {
display:none;
visibility:hidden;
}
</b:if>
</style>

- Lưu ý: Nếu Id blog của bạn không phải là blog1 thì hãy thay blog 1 thành tên Id blog của bạn nha.

No comments:

Post a Comment