Tuesday, January 6, 2009

• Song Hành

Ngày em đến đầu Xuân vừa chớm
Cây trổ mầm nụ sớm đâm bông
Mang theo gió quyện hương đồng
Cỏ non ngây dại gương lồng bóng in.
.
Trời rực rỡ muôn nghìn tinh tú
Nguyệt trong đầy gợi thú đề thơ
Mê sao tay ngón măng tơ
Vẽ hàng liễu rủ dương bờ mây che
.
Lời thỏ thẻ sương in trên lá
Đêm vỗ về rêu đá quyện nhau
Mắt mi nhắn gửi ẩn sâu
Lòng trao hơi ấm đượm mầu Quế cung
.
Lầu loan phượng cùng chung tâm ý
Cánh uyên ương thoả chí song hành
Ngân nga hạc tiếng trong thanh
Nguyệt cầm hoà nhịp ngát xanh bên đời

No comments:

Post a Comment