Wednesday, January 1, 2014

Đoàn Chuẩn - Từ Linh


NS Đoàn Chuẩn và bài hát bị xé


Bài Ca Bị Xé_Ánh Tuyết


Chiếc Lá Cuối Cùng _ Quỳnh Lan


Màu Nắng Có Bao Giờ Phai Đâu_Lê Dung


Chuyển Bến - Khánh Ly_Quang Tuấn


Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay_Tùng Dương


No comments:

Post a Comment