Wednesday, August 15, 2012

Khi Em

Thơ: Bác Từ
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan PhươngPhotobucket

No comments:

Post a Comment